بانکوک

بخش مقالات بانکوک

 
 

نمايشگاه تایلند

فروشنده تایلند

تور تايلند

ساموئي

بانکوک

پاتايا

تايلند هتل

پوکت

سامويي

پاتايا

پاتايا

تايلند

تورتايلند

پوکت

پاتايا پوکت

سامويي

تور پاتايا

تايلند تور

تور تايلند

تايلند هتل

تايلند پاتايا

تايلند بانکوک

بلیط تایلند

قیمت تور تایلند

در تایلند

ساموئی در تایلند

ساموئی در تایلند

پنگان در تایلند

چیانگ مای در تایلند

پوکت در تایلند

پاتایا در تایلند

بانکوک در تایلند

ساحل در تایلند

تور در تایلند

اقامت در تایلند

هتل در تایلند

خرید در تایلند

گشت در تایلند

 

مذهب در تايلند

مذهب در زندگي مردم تايلند نقش بسياري دارد. مذهب اصلي تايلند، بودايي Buddhism است و بيش از ?? درصد مردم آن پيرو مکتب تراودا Theravada هستند. بودا Buddha حدود پنج قرن پيش از ميلاد، در هندوستان مي زيست و بوداييان پيروان آموزه هاي معنوي وي هستند. سال ها پس از مرگ بودا، پيروان وي به چند دسته تقسيم شدند. دسته اي از آنها که فقط به آموزه هاي شخص بودا اعتقاد داشتند، تراوادا ناميده مي شوند که بوداييان تايلند جزو اين دسته هستند و دسته ديگر مهايانا يا نوانديشان خوانده مي شوند که خود به چند شاخه تقسيم مي شوند و از جمله آنها فرقه ذن است. با اين حال مشخص است که اين گسترش جغرافيايي و چند دستگي در آموزه هاي بودا، تفاوت چنداني در اين آيين ايجاد نکرده و جوهر آن همانگونه باقي مانده است. پس از بوداييان، مسلمانان دومين گروه مذهبي بزرگ در تايلند هستند که عمدتا در چهار ايالت جنوبي کشور سکونت دارند. در مناطق خاصي از تايلند، اکثريت جمعيت با مسلمان هاست که بزرگترين اقليت مذهبي تايلند بوده و در اجتماعاتي مجزا از غير مسلمانان زندگي مي کنند. مسيحيان تايلند که اغلب کاتوليک هستند، کمتر از يک درصد جمعيت تايلند را تشکيل مي دهند و در کنار آنها پيروان آيين سيک و هندو زندگي مي کنند. در تايلند، ??.? درصد مردم بودايي، ?.? درصد مسلمان، ?.? درصد مسيحي و ?.? درصد باقي اديان هستند. در تايلند براي پيروان تمامي اديان، آزادي مذهبي وجود دارد.

سایر مقالات بانکوک

واحد پول تايلند

جاذبه هاي جزيره ساموئي

جاذبه هاي پاتايا

جاذبه هاي پوکت

جاذبه هاي بانکوک

تعطيلات رسمي در تايلند

جشن هاي سالانه در تايلند

مذهب در تايلند

غذادر تايلند

زبان مردم تايلند

موقعيت جغرافيايي کشور تايلند

آب و هوا تايلند

فرهنگ تايلند

تور تایلند | تور بانکوک 7 شب زمستان96

بانکوک-پاتایا(تای ایرویز)

تور پوکت(پرواز تای ایرویز)

تور بانکوک + پوکت

تور بانکوک(تای ایرویز)

تور پاتایا (پرواز تای ایرویز)

بانکوک(پرواز ماهان)

تور پوکت (پرواز ماهان)

تور پوکت مرداد 96

تور پاتایا مرداد 96 شهریور 96

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسان هجرت

شرکت خدمات مسافرتی بهار پرستوها

آژانس هواپیمایی اوتانا تراول 88610002

شرکت خدماتی مسافرتی و جهانگردی گشت گل یاس

شرکت خدمات مسافرتی قصر ایلیا گشت

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

شرکت خدمات مسافرتی ریما گشت

شرکت خدمات مسافرتی آریا فر پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفرهای اسرار آمیز

شركت خدمات مسافرتی و جهانگردی داد آفرید پرواز