بانکوک

محصولات  بانکوک

 
 

نمايشگاه تایلند

فروشنده تایلند

تور تايلند

ساموئي

بانکوک

پاتايا

تايلند هتل

پوکت

سامويي

پاتايا

پاتايا

تايلند

تورتايلند

پوکت

پاتايا پوکت

سامويي

تور پاتايا

تايلند تور

تور تايلند

تايلند هتل

تايلند پاتايا

تايلند بانکوک

بلیط تایلند

قیمت تور تایلند

در تایلند

ساموئی در تایلند

ساموئی در تایلند

پنگان در تایلند

چیانگ مای در تایلند

پوکت در تایلند

پاتایا در تایلند

بانکوک در تایلند

ساحل در تایلند

تور در تایلند

اقامت در تایلند

هتل در تایلند

خرید در تایلند

گشت در تایلند

 

تور تایلند 94 | تور بانکوک پاتایا | تور بانکوک کرابی | بانکوک سامویی

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

تور تایلند 94 | تور بانکوک پاتایا | تور بانکوک کرابی | بانکوک سامویی

تور تایلند | بانکوک + پاتایا | پرواز عمان ایر | نوروز 95 تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل راشاداسیتی * 3 + هتل کریستال پالاس * 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 3495000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سیتین پتونم * 3 + هتل مانیتابوتیک* 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 3575000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل ایستین * 4 + هتل گاردن سی ویو* 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 3745000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل ایندراریجنت * 4 + هتل گاردن سی ویو* 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 3760000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل ایندراریجنت * 4 + هتل ای وان رویال کروز* 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 3795000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل ایتاس * 4 + هتل سنتارا پاتایا* 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 3885000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل کورتی یارد* 4 + هتل لانگ بیچ* 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 3990000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سوئیس کنکورد * 5 + هتل سنتاراگراندمودس* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 4300000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل رویال ارکید شرایتون* 5 + هتل رویال کلیف* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 4575000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سنتاراگراندورد * 5 + هتل سنتاراگراند میراج* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 2 شب بانکوک + 5 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هر اتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور بانکوک + پاتایا : 4900000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید . __________________________________________________________________________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | پرواز ماهان | نوروز 95 تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل راشاداسیتی * 3 + هتل کریستال پالاس * 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 3700000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سیتین پتونم * 3 + هتل مانیتا بوتیک * 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 3740000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل ایستین * 4 + هتل پاتایاسی ویو * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 3950000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل ایندراریجنت * 4 + هتل گاردن سی ویو * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 3990000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل ایندراریجنت * 4 + هتل سنتاراپاتایا* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4010000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل کورتی بای مریوت * 4 + هتل دبی ویو * 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4230000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل کورتی بای مریوت * 4 + هتل لانگ بیچ* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4235000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سوکسل * 5 + هتل زاین* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4370000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سوئیس کنکورد * 5 + هتل زاین* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4460000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل رویال ارکیدشرایتون * 5 + هتل رویال کلیف* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4750000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سنتاراگراندسنترال ورد * 5 + هتل پولمن* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4865000 تومان _________________________________________________________________ تور تایلند | بانکوک + پاتایا | هتل سنتاراگراندسنترال ورد * 5 + هتل سنتاراگراندمیراج* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بین شهری – هراتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4955000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید .

قيمت (ها):

قیمت 0.00

مشخصات اصلي

نام تور برنامه ریزی شده :

تور ترکیبی بانکوک پاتایا نوروز 97

مدت اقامت :

4 شب بانکوک

:

3 شب پاتایا

خدمات :

صبحانه

:

بیمه مسافرتی

:

گرفتن ویزا

:

سیم کارت

:

گشت شهری

:

ترانسفر فرودگاهی

:

راهنمای تور

نوع بلیط :

بلیط رفت و برگشت

محل اقامت :

هتل

حمل و نقل :

هواپیما

عکس کوچک 1 :

files\7940\gallery\timages\69450 s200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7940\gallery\timages\69450 s145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7940\gallery\timages\69450 s40X40.jpg

توضیحات تور :

مدارک مورد نیاز : 1-اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از تمامی صفحات شناسنامه ، یک قطعه عکس 3 در 4 رنگی زمینه سفید ، آدرس ، شغل ، ایمیل ، شماره تلفن مسافر ، کپی کارت ملی ، اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مهر بانک ، کپی از بلیط مسافر ، واچر هتل ، رزرو هتل ، مهر آژانس

شروع قیمت ها از :

4074000تومان

عکس اورجینال :

files\7940\gallery\timages\69450 s.jpg

کشور مقصد :

تایلند

شهر مقصد :

بانکوک

شهر مقصد :

پاتایا

خط هوایی :

Mahan Air

دفتر مرکزی : ایران - تهران - خیابان مطهری-بعداز سلیمان خاطر-خ اورامان-نبش گروس-پ 2 ساختمان کسری-ط 2 واحد7

نشانی :

0098 21 -88811834

0098 21 88825661 -88823158

0098 21 88811833 -

0098 21 88811834 -

0098 21 88823498

تلفن :

0098 021 88846352

فکس :

مايل به سفارش تعداد عدد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید : 2506

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسان هجرت

شرکت خدمات مسافرتی بهار پرستوها

آژانس هواپیمایی اوتانا تراول 88610002

شرکت خدماتی مسافرتی و جهانگردی گشت گل یاس

شرکت خدمات مسافرتی قصر ایلیا گشت

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

شرکت خدمات مسافرتی ریما گشت

شرکت خدمات مسافرتی آریا فر پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفرهای اسرار آمیز

شركت خدمات مسافرتی و جهانگردی داد آفرید پرواز

تور تایلند | تور بانکوک 7 شب زمستان96

بانکوک-پاتایا(تای ایرویز)

تور پوکت(پرواز تای ایرویز)

تور بانکوک + پوکت

تور بانکوک(تای ایرویز)

تور پاتایا (پرواز تای ایرویز)

بانکوک(پرواز ماهان)

تور پوکت (پرواز ماهان)

تور پوکت مرداد 96

تور پاتایا مرداد 96 شهریور 96

واحد پول تايلند

جاذبه هاي جزيره ساموئي

جاذبه هاي پاتايا

جاذبه هاي پوکت

جاذبه هاي بانکوک

تعطيلات رسمي در تايلند

جشن هاي سالانه در تايلند

مذهب در تايلند

غذادر تايلند

زبان مردم تايلند

موقعيت جغرافيايي کشور تايلند

آب و هوا تايلند

فرهنگ تايلند