بانکوک

محصولات  بانکوک

 
 

نمايشگاه تایلند

فروشنده تایلند

تور تايلند

ساموئي

بانکوک

پاتايا

تايلند هتل

پوکت

سامويي

پاتايا

پاتايا

تايلند

تورتايلند

پوکت

پاتايا پوکت

سامويي

تور پاتايا

تايلند تور

تور تايلند

تايلند هتل

تايلند پاتايا

تايلند بانکوک

بلیط تایلند

قیمت تور تایلند

در تایلند

ساموئی در تایلند

ساموئی در تایلند

پنگان در تایلند

چیانگ مای در تایلند

پوکت در تایلند

پاتایا در تایلند

بانکوک در تایلند

ساحل در تایلند

تور در تایلند

اقامت در تایلند

هتل در تایلند

خرید در تایلند

گشت در تایلند

 

تور تایلند نوروز 95 | تور پاتایا تور پوکت تور بانکوک

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

تور تایلند نوروز 95 | تور پاتایا تور پوکت تور بانکوک

تور تایلند | پوکت | پرواز عمان ایر | نوروز 95 تور تایلند | پوکت | هتل بارمه ای هایپ * 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 3950000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل د ای آی ام * 3 | پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4050000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل سیتین پلازا * 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4130000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل سنتارااشلی * 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4360000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل رویال پارادایس * 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4475000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل دوانگجیت * 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4590000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل دوسیت دی 2 * 4| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4710000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل فیشرمن * 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4710000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل میلینیوم * 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 4735000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل آویستا * 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 5185000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل حیات ریجنسی * 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 5460000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل هیلتون * 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 5590000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پوکت | هتل لمردین* 5| پرواز عمان ایر | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز عمان ایر – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ویزا – پرواز داخلی پوکت – ترانسفر فرودگاهی – هر اتاق یک عددسیم کارت – یک گشت شهری – بیمه مسافرتی قیمت تور پوکت : 6175000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید . ____________________________________________________________________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | پرواز ماهان | نوروز 95 تور تایلند | پاتایا | هتل کریستال پالاس * 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 3710000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل مانیتا بوتیک* 3 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 3790000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل پاتایا سی ویو* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 3970000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل سنتاراپاتایا / ای وان رویال کروز* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4030000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل دبی ویو* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4105000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل لانگ بیچ* 4 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4110000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل زاین * 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4425000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل رویال کلیف* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 4770000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل پولمن پاتایا* 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5030000 تومان __________________________________________________________ تور تایلند | پاتایا | هتل سنتراگراندمیراج * 5 | پرواز ماهان | نوروز 95 خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان – ویزا – 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی – هراتاق یک عدد سیم کارت – یک گشت شهری – 20 عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی – بیمه مسافرتی قیمت تور تایلند : 5230000 تومان جهت رزرو تور با شماره 88825661 تماس حاصل فرمایید .

قيمت (ها):

قیمت 0.00

مشخصات اصلي

نام تور برنامه ریزی شده :

تور ترکیبی پاتایا پوکت

نوع تور :

شهر و خرید

مدت اقامت :

4شب بانکوک

:

3شب پوکت

خدمات :

صبحانه

:

بیمه مسافرتی

:

گرفتن ویزا

:

سیم کارت

:

گشت شهری

:

ترانسفر فرودگاهی

نوع پرواز :

چارتر

کلاس پرواز :

کلاس اقتصادی

نوع بلیط :

بلیط رفت و برگشت

محل اقامت :

هتل

حمل و نقل :

هواپیما

عکس کوچک 1 :

files\7940\gallery\timages\pataya3200X200.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7940\gallery\timages\pataya3145X145.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7940\gallery\timages\pataya340X40.jpg

عکس اورجینال :

files\7940\gallery\timages\pataya3.jpg

کشور مقصد :

تایلند

شهر مقصد :

پوکت

شهر مقصد :

بانکوک

خط هوایی :

Mahan Air

دفتر مرکزی : ایران - تهران - خیابان مطهری-بعداز سلیمان خاطر-خ اورامان-نبش گروس-پ 2 ساختمان کسری-ط 2 واحد7

نشانی :

0098 21 -88811834

0098 21 88825661 -88823158

0098 21 88811833 -

0098 21 88811834 -

0098 21 88823498

تلفن :

0098 021 88846352

فکس :

مايل به سفارش تعداد عدد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید : 2506

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسان هجرت

شرکت خدمات مسافرتی بهار پرستوها

آژانس هواپیمایی اوتانا تراول 88610002

شرکت خدماتی مسافرتی و جهانگردی گشت گل یاس

شرکت خدمات مسافرتی قصر ایلیا گشت

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

شرکت خدمات مسافرتی ریما گشت

شرکت خدمات مسافرتی آریا فر پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفرهای اسرار آمیز

شركت خدمات مسافرتی و جهانگردی داد آفرید پرواز

تور تایلند | تور بانکوک 7 شب زمستان96

بانکوک-پاتایا(تای ایرویز)

تور پوکت(پرواز تای ایرویز)

تور بانکوک + پوکت

تور بانکوک(تای ایرویز)

تور پاتایا (پرواز تای ایرویز)

بانکوک(پرواز ماهان)

تور پوکت (پرواز ماهان)

تور پوکت مرداد 96

تور پاتایا مرداد 96 شهریور 96

واحد پول تايلند

جاذبه هاي جزيره ساموئي

جاذبه هاي پاتايا

جاذبه هاي پوکت

جاذبه هاي بانکوک

تعطيلات رسمي در تايلند

جشن هاي سالانه در تايلند

مذهب در تايلند

غذادر تايلند

زبان مردم تايلند

موقعيت جغرافيايي کشور تايلند

آب و هوا تايلند

فرهنگ تايلند